Regional Office receives 13 boxes of Milo

The Regional Office receives 13 boxes of Milo personally delivered by Ms. Joy Eslais, Milo sports regional coordinator. Soon, Milo will become an active partner of DepEd Davao Region especially in the conduct of sports activities in schools.   Thank you, Milo.  

Enrollment Data

The infographic shows the enrollment data in the country. Out of that data, these are the enrollment stats of Davao Region (public and private schools). As of August 5, 2020: Kindergarten – 80,565 Elementary – 573,315 Junior High School – 368,371 Senior High School – 126,682 TOTAL – 1,148,933

HANDANG ISIP

Upang mas lalo po nating maintindihan ang ibat-ibang paraan ng pagkatuto na ipapatupad ng DepEd, tandaan po natin ang HANDANG ISIP. Nakasaad po rito ang ibat-ibang paraan kaya ‘wag po tayong mangamba. Ang lahat ng preparasyon na ginagawa ay para sa lahat ng mga mag-aaral. Hindi problema kung walang gadget o internet connection. Hindi rin continue reading : HANDANG ISIP