Sa lahat ng mga nanay, ina, mama, mommy, salamat sa inyong pagmamahal at sakripisyo!