BASAHIN: Ang Tanggapan ng Ikalawang Kalihim ng Pananalapi ay inihahanda na ang pag-proseso ng Year-End Bonus at Cash Gift para sa mga guro at kawani ng DepEd.