Mahigit 200% ang itinaas sa ikalawang linggo ng early registration.