Upang mas lalo po nating maintindihan ang ibat-ibang paraan ng pagkatuto na ipapatupad ng DepEd, tandaan po natin ang HANDANG ISIP.
Nakasaad po rito ang ibat-ibang paraan kaya ‘wag po tayong mangamba. Ang lahat ng preparasyon na ginagawa ay para sa lahat ng mga mag-aaral.
Hindi problema kung walang gadget o internet connection. Hindi rin problema kung walang radyo o TV. Lahat ay pwedeng mag-aral. Lahat ay may pagkakataong matuto.
Tulong-tulong po nating paghandaan ang bukas!